Företagarskolan

Att starta och driva företag är både spännande och utmanande. Det är även förenat med rättigheter och skyldigheter. Adacta Advokatbyrå […]

Läs mer
Offentlig försvarare

Vad är en förundersökning?

Om det kan misstänkas att ett brott har begåtts, inleder man en förundersökning.  Förundersökningar leds av Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten eller Tullverket. En åklagare ska leda förundersökningen när det finns någon som skäligen kan […]

Läs mer
Bouppteckning

Hur går en bouppteckning till?

Om kvarlåtenskapen efter den avlidna är större än begravningskostnaderna måste dödsbodelägarna göra en bouppteckning. En bouppteckning är ett dokument som visar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. […]

Läs mer
Bouppteckning

Vem blir dödsbodelägare?

En avliden persons arvingar kallas för dödsbodelägare. Dödsbodelägarna har ansvaret för dödsboet, alltså den avlidnes kvarlåtenskap. Ett dödsbo är en egen juridisk person. Dödsbodelägare […]

Läs mer
Vårdnadstvister

Umgänge med barn

Tidigare fanns det ganska tydliga riktlinjer för vad som var ett sedvanligt umgänge. Det sedvanliga umgänget innebar att barnet fick rätt till umgänge med den förälder […]

Läs mer
Vårdnadstvister

Vad är samarbetssamtal?

Samarbetssamtal för att nå en överenskommelse Domstolen är skyldig att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning (överenskommelse) om barnets vårdnad, boende och umgänge. Det […]

Läs mer