Vad händer vid en häktningsförhandling i domstolen?

Om åklagaren begär att domstolen ska häkta dig, så ska domstolen utan dröjsmål – så snart som möjligt – hålla häktningsförhandling. Häktningsförhandlingen får aldrig hållas senare än fyra dygn efter det att du greps. Om tiden överskrids, ska du släppas. Det är vanligast att häktningsförhandling hålls vid tingsrätten, men det förekommer att häktning sker först i hovrätten (som är en högre domstol).

Du deltar oftast vid häktningsförhandlingen via en videolänk från arresten. Du ser rätten och åklagaren på en tv-skärm. Din offentlige försvarare är med dig vid förhandlingen.

Det är vanligt att häktningsförhandlingen – med undantag för den korta, inledande delen där åklagaren säger varför domstolen bör häkta dig – hålls inom stängda dörrar, dvs. omfattas av sekretess. Det innebär att inga utomstående får höra vad som sägs under förhandlingen. Om dina närstående eller vänner har kommit till domstolen för att lyssna på häktningsförhandlingen, så får de lämna rättssalen när domstolen bestämmer att förhandlingen fortsättningsvis ska hållas inom stängda dörrar; de får komma tillbaka igen när domstolen avkunnar (säger) sitt beslut.

Häktningsförhandlingen inleds med att åklagaren berättar för domstolen varför han eller hon vill att du ska häktas och vad som har kommit fram i utredningen. Din försvarare och rätten får möjlighet att ställa frågor till åklagaren om utredningen.

Din försvarare berättar därefter för rätten hur du ställer dig till häktning och vilka omständigheter som är till din fördel och som domstolen bör beakta.

Det händer ibland att åklagaren under häktningsförhandlingen vill ställa frågor till dig om det misstänkta brottet. I vart fall vill oftast din försvarare eller rätten ställa frågor till dig om dina personliga förhållanden. Det kan vara frågor om ditt arbete, din familj, boende, eventuell missbrukssituation eller liknande.

Slutligen så argumenterar åklagaren för varför rätten ska häkta dig, och din försvarare argumenterar för varför rätten ska besluta på det sättet som ni vill (vanligen att du ska släppas). Därefter avkunnar (säger) domstolen sitt beslut.

Häktningsbeslutet går att överklaga. Din försvarare kan bedöma om ett överklagande är lämpligt eller inte.