Kategori: Offentlig försvarare

Vad innebär restriktioner?

Om du häktas för att det finns risk för att du, i frihet, försvårar brottsutredningen genom att röja undan bevis […]

augusti 11, 2022

Vad är s.k. utredningshäktning?

Utgångspunkten för att bli häktad är normalt sett att du är ”på sannolika skäl” misstänkt för ett mera allvarligt brott. […]

augusti 11, 2022

När kan jag bli häktad?

Förutsättningarna för häktning Om du är på sannolika skäl misstänkt för ett brott, som kan ge fängelse i minst ett […]

augusti 11, 2022

Hur länge kan jag vara anhållen?

Du kan vara anhållen som längst till klockan tolv den tredje dagen efter anhållningsbeslutet. Senast vid den tidpunkten måste åklagaren […]

augusti 11, 2022

När kan jag bli anhållen?

Det är åklagaren som bestämmer om du ska anhållas. För att bli anhållen krävs det att du är misstänkt för […]

augusti 11, 2022

Envarsgripande

Det är inte bara poliser som har rätt att gripa misstänkta. Vem som helst har rätt att gripa den som […]

augusti 11, 2022

Kan jag bli gripen?

En polisman har rätt att i brådskande fall gripa dig. För att kunna gripa dig krävs det att en åklagare […]

augusti 11, 2022

Hur går ett polisförhör till?

Om du blir polisanmäld och förundersökningsledaren anser att du skäligen kan misstänkas för ett brott, så kallas du till ett […]

november 2, 2021

Vad är en påföljd?

Om domstolen dömer den tilltalade för ett brott, får den tilltalade oftast ett straff eller en påföljd. Ett straff är […]

november 2, 2021

Vad är ett åtal?

Åklagaren kan åtala den misstänkte för brott. Åklagaren skickar då in en stämningsansökan till tingsrätten.   I stämningsansökan anger åklagaren vilket brott som hen anser att den […]

november 2, 2021

Vad är en förundersökning?

Om det kan misstänkas att ett brott har begåtts, inleder man en förundersökning.  Förundersökningar leds av Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten eller Tullverket. En åklagare ska leda förundersökningen när det finns någon som skäligen kan […]

november 2, 2021

Vad är ett brott?

Ett brott är en gärning som är otillåten och som leder till ett straff. Brott beskrivs i lagbestämmelser. De flesta brott finns angivna i brottsbalken.   Uppsåt och […]

november 2, 2021