Vad är en förundersökning?

Om det kan misstänkas att ett brott har begåtts, inleder man en förundersökning. 

Förundersökningar leds av Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten eller Tullverket. En åklagare ska leda förundersökningen när det finns någon som skäligen kan misstänkas för brottet och brottet inte är av enklare slag.  

Under förundersökningen undersöker man brottsplatsen, samlar in bevisning, gör teknisk utredning och håller förhör med brottsoffer, misstänkta och vittnen.

Frihetsberövande 

Åklagaren kan bestämma att en misstänkt person ska anhållas.  

Åklagaren kan begära att tingsrätten ska häkta en anhållen person. 

Det är tingsrätten som bestämmer om den misstänkte ska häktas.  

Förundersökningen avslutas

En förundersökning kan avslutas på olika sätt.  

Förundersökningen läggs ned om det inte går att bevisa att ett brott har begåtts. Den läggs också ned om det inte går att bevisa att det är just den misstänkte personen som har begått brottet.   

Om den misstänkte är under 15 år överlämnas ärendet till sociala myndigheter.  

Åklagaren kan i vissa fall avsluta förundersökningen med ett beslut om åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse kan meddelas t.ex. om åklagaren bedömer att påföljden skulle bli böter.  

 Åklagaren kan åtala den misstänkte för det brott som förundersökningen gällde. Åklagaren är skyldig att göra det när det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. Så är fallet när åklagaren kan förvänta sig att domstolen kommer att döma den misstänkte för brottet.