Umgänge med barn

Tidigare fanns det ganska tydliga riktlinjer för vad som var ett sedvanligt umgänge. Det sedvanliga umgänget innebar att barnet fick rätt till umgänge med den förälder som det inte bodde tillsammans med, under en eftermiddag i veckan, vartannat veckoslut, två veckor under sommaren samt vid storhelger som julhelgen eller påskhelgen.

Numera lägger man mer kraft och omsorg på att hitta umgängeslösningar som fungerar i det särskilda fallet och som tillgodoser barnets individuella behov.

När föräldrarna till ett mycket litet barn separerar kan det vara svårt att veta hur man ska göra för att barnet ska kunna träffa båda föräldrarna. Ett växelvis boende – ett boendealternativ som innebär att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna och då ungefär lika mycket hos varje förälder – rekommenderas inte för barn som är yngre än tre år. Forskningen visar att små barn behöver en fast punkt i tillvaron och en person att forma en nära anknytning till. Det är ändå viktigt att även det lilla barnet ges möjlighet att knyta an också till den förälder som det inte bor tillsammans med. Det bästa för det lilla barnet brukar vara att träffa umgängesföräldern hemma i den egna, välkända bostaden och då gärna flera gånger i veckan under kortare stunder.

När barnet är mellan ett och tre år kan föräldrarna prova att låta barnet bo hos umgängesföräldern någon dag i veckan. Det är fortfarande viktigt att barnet träffar umgängesföräldern under tiden däremellan så att det inte går för lång tid mellan barnets kontakter med den föräldern. Det är också bra att låta barnet ha kontakt med boendeföräldern under tiden som det vistas hos umgängesföräldern.

När man provar en umgängeslösning är det viktigt att vara uppmärksam på hur barnet mår och reagerar på förändringar. Barnets välbefinnande måste alltid sättas främst. Under de första åren av barnets liv byggs barnets grundtrygghet upp. Den tryggheten påverkar hur barnets sedan fungerar som vuxen. Hur opraktiskt umgänget och överlämningarna ibland än är för föräldrarna, så måste ändå barnets behov av umgänge och trygghet i situationen alltid prioriteras av föräldrarna.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att barnet tillåts ha inflytande över hur ofta och på vilket sätt umgänget ska ske. För det lite äldre barnet kan det vara lämpligt att ha ett mera omfattande umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med.

Tänk på umgänge är mer än bara fysiska träffar. Umgänge kan också ske genom telefonsamtal och videosamtal. Den typen av kommunikation kan vara mycket värdefull för barnet och bidra till att barnets behov av kontakt med den förälder som det inte bor tillsammans med, tillgodoses.

Se även Barnets boende.