Vad händer efter ett häktningsbeslut?

Efter att en domstol har bestämt att du ska häktas flyttas du omgående från polisens arrest till ett häkte. Utgångspunkten är att du placeras på ett häkte i den ort där den misstänkta brottsligheten utreds. Ibland är det ont om plats på häktena och då kan du flyttas till ett häkte på längre avstånd från utredningsorten.

Det är vanligt att man häktas två veckor i taget. Under de två veckorna fortsätter förundersökningen (polisutredningen), och det är möjligt att du och din försvarare får gå på ytterligare förhör tillsammans.

När häktningstiden närmar sig sitt slut redovisar åklagaren till din försvarare och till domstolen vilka åtgärder som polisens utredare har utfört de senaste två veckorna och vilka åtgärder som är planerade att utföras framöver.

Om åklagaren anser att du bör vara fortsatt häktad begär åklagaren att rätten ska godta förlängd häktning under vanligtvis ytterligare två veckors tid.

Din försvarare kan bedöma om det är mest lämpligt att godta åklagarens begäran om förlängd häktning eller om ni bör begära en omhäktningsförhandling (en ny häktningsförhandling efter två veckors häktningstid) där rätten på nytt prövar om du ska vara häktad.