Vad är ”28:3-fängelse”? – Skyddstillsyn kombinerad med fängelse

Ibland är en skyddstillsyn kombinerad med böter eller samhällstjänst inte tillräckligt ingripande för att ersätta ett fängelsestraff. Om du har begått ett mycket allvarligt brott (brottet har ett högt straffvärde) eller om du tidigare har begått brott, så kan det bli nödvändigt att kombinera skyddstillsynen med ett kort fängelsestraff för att på så sätt undvika ett annars långt fängelsestraff. Den här kombinationspåföljden kallas ofta för ”28:3-fängelse” (Det beror på att bestämmelsen om påföljden finns i 28 kap. 3 § brottsbalken.).

Skyddstillsyn kan förenas med fängelse i lägst 14 dagar och högst tre månader. Längden på själva fängelsestraffet bestäms utifrån brottets straffvärde och art.

När brottet som sådant talar starkt för fängelse, är det ovanligt att påföljdskombinationen används i andra fall än då domstolen annars hade dömt ut fängelse på minst sex månader. Om det huvudsakligen är brottslighetens straffmätningsvärde som talar för fängelse, krävs det vanligen att domstolen annars skulle ha behövt döma ut ca 12-14 månaders fängelse, för att skyddstillsyn med fängelse ska vara ett alternativ.

Till skillnad från ett ”vanligt” fängelsestraff så sker det inte någon villkorlig frigivning från 28:3-fängelse. Det innebär att man avtjänar hela det fängelsestraff som skyddstillsynen kombineras med.

Den del av kombinationspåföljden som utgörs av skyddstillsynen följer de vanliga reglerna för skyddstillsyn, till exempel med prövotid, övervakning och skötsamhet, se vidare i avsnittet om skyddstillsyn.

Det krävs starka skäl för att domstolen ska döma till skyddstillsyn i kombination med fängelse. Ett sådant skäl kan vara att man har begått brottet före 21 års ålder. När det gäller vuxna krävs det starka skäl kopplade till personliga förhållanden, till exempel att man genomgår behandling för missbruk.