Kategori: Arv och arvstvist

Hur går ett arvskifte till?

Fram till arvskiftet ingår den avlidnas kvarlåtenskap i dödsboet. Dödsboet är egen juridisk person. Dödsboet företräds och förvaltas av dödsbodelägarna. Bodelning […]

april 5, 2021

Vad menas med arvstvist?

När en anhörig har avlidit är det naturligt att många känslor är i omlopp, och det händer ofta att det uppstår konflikter […]

april 5, 2021

Vad är kvarlåtenskap, arvslott och laglott?

Kvarlåtenskapen är de tillgångar som en avliden lämnar efter sig, efter avräkning av skulder. Tillgångarna kan vara såväl pengar som annan egendom och lösöre, som man räknar ut värdet av. […]

april 5, 2021

Vad är bröstarvingar?

De avkomlingar som i det enskilda fallet har rätt att ärva kallas för bröstarvingar. Med avkomling menas arvlåtarens (den avlidnes) barn, barnbarn och så […]

april 5, 2021