Vad är en påföljd?

Om domstolen dömer den tilltalade för ett brott, får den tilltalade oftast ett straff eller en påföljd.

Ett straff är antingen fängelse eller böter.

Alla andra effekter av brottet kallas för påföljder. Villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård och rättspsykiatrisk vård är exempel på olika påföljder.