Hur gör jag för att få ett målsägandebiträde?

Om det pågår en polisutredning (förundersökning) så brukar polisens utredare fråga dig om du vill få hjälp av ett målsägandebiträde. Om du inte har fått frågan av polisen, så vänder du dig till utredaren och begär att få ett målsägandebiträde.

Om polisutredningen är avslutad och åklagaren har åtalat gärningsmannen i domstol, så vänder du dig till den domstol som handlägger målet, med din begäran om målsägandebiträde.