Brottmål

Adacta Advokatbyrå har lång och gedigen erfarenhet av brottmål och erbjuder juridisk hjälp både till brottsoffer och brottsmisstänkta.

Det är viktigt att du känner förtroende för din advokat, och på Adacta lägger vi stor vikt vid en god personlig kontakt. Vi tar oss an alla typer av brottmål, så kontakta oss så snart som möjligt så ser vi till att du får rätt advokat för just ditt ärende.

Misstänkt för brott

Du som har delgivits misstanke om brott har i många fall rätt att välja en försvarsadvokat, eller offentlig försvarare som den korrekta benämningen är. Ju tidigare du får hjälp av en advokat att se över ditt fall desto bättre blir ditt utgångsläge. Kontakta Adacta så snart som möjligt och låt en av våra erfarna försvarsadvokater hantera ditt fall.

Utsatt för brott

Du som har blivit utsatt för ett vålds- eller sexualbrott har i de flesta fall rätt till ett målsägandebiträde som bekostas av staten.

På Adacta Advokatbyrå arbetar både kvinnliga och manliga målsägandebiträden med stor erfarenhet av att arbeta med brottsoffer. Vi har även specialkompetens rörande brottsutsatta kvinnor. Vi förstår att det är jobbigt och påfrestande att som brottsoffer gå igenom en brottmålsprocess. Det är därför viktigt att du får en bra kontakt med och känner förtroende för den advokat som ska företräda dig. Kontakta Adacta så tar vi hand om dig genom hela rättssaken.

Offentlig försvarare/försvarsadvokat

En offentlig försvarare, som i vardagligt tal kallas försvarsadvokat, är en advokat som utses av domstol till den som är misstänkt för ett brott, för vilket fängelse ingår i straffskalan. För brott som ger lindrigare straff kan en offentlig försvarare bara utses om det finns särskilda skäl.

Om du är misstänkt för ett brott och har rätt till en offentlig försvarare har du rätt att själv välja vilken advokat som ska företräda dig, både under tiden som polis och åklagare utreder brottet och under rättegången. Så länge det inte finns särskilda skäl emot det så kommer domstolen att utse den advokat du har valt.

Kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten. Blir du frikänd behöver pengarna inte återbetalas, men blir du dömd för brottet kan du bli skyldig att betala tillbaka försvararens ersättning till staten, helt eller delvis, beroende på din inkomst.

Har du inte rätt till en offentlig försvarare kan du själv anlita en advokat som privat försvarare. Du får då själv stå för denna kostnad, men vid en frikännande dom kan du ansöka om att få ersättning från staten för kostnaderna för försvaret.

Läs mer om offentlig försvarare

Målsägandebiträde

Målsägande är den som har blivit utsatt för eller har lidit skada av ett brott. Ett målsägandebiträde är vanligen en advokat eller biträdande jurist vid en advokatbyrå, som har till uppgift att tillvarata målsägandens intressen och vara till hjälp och stöd under förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet kan också begära skadestånd om du som målsägande har blivit utsatt för kränkning och psykiskt lidande, och skadestånd för ekonomisk skada som förlorad eller förstörd egendom samt förlorad arbetsinkomst.

Du som brottsoffer har rätt att själv välja vem du vill ha som målsägandebiträde. Vid vissa grövre brott, som har fängelse som påföljd (till exempel sexualbrott, misshandel, rån eller olaga frihetsberövande) förordnas det målsägarbiträde du begär av domstolen och kostnaden betalas av staten.

Läs mer om målsägandebiträde

parallax image

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.