Kategori: Påföljd

Vad är samhällstjänst

Samhällstjänst är en form av påföljd som innebär att en person som har begått ett brott utför ett obetalt arbete […]

juli 12, 2023

Vad innebär ett livstidsstraff?

För vissa brott är det möjligt att dömas till fängelse på livstid. Ett livstidsstraff är inte i förväg bestämt till […]

juli 6, 2023

Vad innebär ett fängelsestraff?

Fängelse döms ut på viss tid eller på livstid. Ett tidsbestämt fängelsestraff är normalt sett minst 14 dagar och som […]

juli 6, 2023

Vad är en kontraktsvård?

En skyddstillsyn som kombineras med en särskild behandlingsplan kallas ibland för ”kontraktsvård”. Förutsättningar för kontraktsvård Om du har ett svårt […]

juli 5, 2023

Vad är en skyddstillsyn?

En skyddstillsyn innebär att du får en prövotid på tre år. Under prövotiden övervakas du också av Kriminalvården. Efter att […]

juli 5, 2023

Vad är en villkorlig dom?

Ibland går det att ersätta ett fängelsestraff med en villkorlig dom. Grundförutsättningen för att få en villkorlig dom är att […]

juli 5, 2023

Vad innebär böter?

Det finns tre sorters böter, och två av bötestyperna används ofta: dagsböter och penningböter. Penningböter Penningböter är det som de […]

juli 5, 2023

Vad är ett artbrott?

Vissa brott kallas ibland, lite slarvigt, för ”artbrott”; man säger också att brotten har ett visst ”artvärde”. Det rör sig […]

juli 5, 2023

Vad får jag för straff?

Vilket straff du får beror på vilket brott du döms för. Alla brott har en straffskala. Straffskalan går från det […]

juli 5, 2023