Kategori: Målsägandebiträde

Får jag byta målsägandebiträde?

Det krävs särskilda skäl för att domstolen ska godkänna ett byte av målsägandebiträde. Det är alltså svårt att få byta […]

augusti 11, 2022

Vad är ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist som utses av domstolen och som tar tillvara brottsoffrets (målsägandens) intressen under en polisutredning (förundersökning) och […]

november 2, 2021

Vad är ett åtal?

Åklagaren kan åtala den misstänkte för brott. Åklagaren skickar då in en stämningsansökan till tingsrätten.   I stämningsansökan anger åklagaren vilket brott som hen anser att den […]

november 2, 2021

Vad är en förundersökning?

Om det kan misstänkas att ett brott har begåtts, inleder man en förundersökning.  Förundersökningar leds av Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten eller Tullverket. En åklagare ska leda förundersökningen när det finns någon som skäligen kan […]

november 2, 2021