Migrationsrätt

Migrationsrätt är samlingsnamnet för det område inom juridiken som handlar om utländska medborgares rätt att uppehålla sig i Sverige. Behöver du hjälp med ärenden som berör asyl, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd så har Adacta många erfarna advokater och biträdande jurister som gärna biträder dig. Vi vet att det ofta är en påfrestande process du går igenom, och det är viktigt att du känner förtroende för ditt biträde. Kontakta oss så hittar vi tillsammans någon som du får en bra kontakt med.

Asyl

Om du är på flykt från krig, konflikt, miljökatastrof eller förföljelse på grund av nationalitet, ras, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp så har du rätt att söka asyl i Sverige.

När du söker asyl har du som regel rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig att ansöka om asyl och kommunicera med Migrationsverket, samt hjälpa dig med den juridiska information du behöver. Du har rätt att själv föreslå vem du vill ha som offentligt biträde. Adacta har både manliga och kvinnliga jurister som har stor erfarenhet av att arbeta med såväl vuxna asylsökande som med ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

Migrationsverket betalar kostnaden för ditt offentliga biträde.

Uppehållstillstånd

Oavsett om du vill söka uppehållstillstånd för dig själv eller för en familjemedlem som befinner sig i ett annat land så kan du få hjälp av våra advokater. Några skäl som kan vara grund för tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige är arbete, studier eller möjligheten att återförenas med en nära anhörig.

Arbetstillstånd

När du vill arbeta i Sverige men inte har medborgarskap i något av EU/EES-länderna eller Schweiz så behöver du ett arbetstillstånd. Vi guidar dig rätt i reglerna och hjälper dig att söka rätt typ av arbetstillstånd.

Vi kan även biträda arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft.

parallax image

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.