Måste ett samboavtal registreras?

Nej, ett samboavtal ska inte registreras.

För att vara giltigt räcker det att det är skriftligt och underskrivet av båda samborna.

Det behöver inte heller bevittnas eller förvaras på särskild plats, men för att undvika framtida meningsskiljaktigheter kan det ändå vara en god idé att överväga dessa bitar.