När kan jag bli häktad?

Förutsättningarna för häktning

Om du är på sannolika skäl misstänkt för ett brott, som kan ge fängelse i minst ett år, kan du bli häktad av domstolen.

Det finns tre situationer när häktning aktualiseras:

  • Häktning kan användas om det finns risk för att du, i frihet, avviker eller på något annat sätt undandrar dig lagföring (domstolsprövning) eller straff. Det kallas för flyktfara.
  • Du kan häktas om det finns risk för att du, i frihet, försvårar brottsutredningen genom att röja undan bevis eller påverka utredningen, t.ex. vittnen, på annat sätt. Det kallas för kollusionsfara.
  • Slutligen kan du häktas om det finns risk för att du, i frihet, fortsätter att begå brott. Det kallas för recidivfara.

Obligatorisk häktning

Om du är misstänkt för ett brott som har ett lägsta fängelsestraff på två år, så ska häktning ske om det inte är uppenbart att det saknas skäl för häktning. Det innebär att häktning ska ske om det inte är uppenbart att det saknas flyktfara, kollusionsfara eller recidivfara. I dessa fall finns det alltså en mycket stark presumtion för häktning. Det här kallas ibland för ”obligatorisk häktning”. Brott som har s.k. obligatorisk häktning är t.ex. grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och våldtäkt.

Proportionalitetsprincipen

I alla häktningsfall så får häktning ske bara om skälen för häktning är tillräckligt starka i förhållande till det intrång och men i övrigt som häktningen innebär för dig eller någon annan som har intresse av att du inte häktas (t.ex. dina underåriga barn). Man brukar säga att häktning ska vara ”proportionerligt”.

Förbud mot häktning

Domstolen får inte häkta dig om det kan antas att du kommer att dömas endast till böter för det misstänkta brottet.

Andra häktningssituationer

Det finns vissa andra, mera ovanliga situationer när domstolen kan tillgripa häktning. Den som begärs häktad har alltid en ovillkorlig rätt till offentlig försvarare (brottmålsadvokat). Din försvarare kan ge dig ytterligare information om dessa situationer om de skulle vara aktuella för din del.