Varumärkes- och patentskydd

Varumärkesskydd

Ett varumärke är ett kännetecken som utmärker dina specifika varor eller tjänster och skiljer dem från andras. Varumärket kan antingen bestå av ett eller flera ord, grafisk symbol, varan eller varans förpackning. Därtill kan även ljud och melodier registreras som varumärken.

Att skydda varumärket är viktigt eftersom allt som du gör i ditt bolag ger olika anknytningar till kunden och dessa anknytningar behöver skyddas. Anknytningarna kan utgöras av bl.a. priset eller kvalitén på produkten eller tjänsten, marknadsföring och märkning av varan eller tjänsten. Varumärket utgör en ekonomisk tillgång och bidrar till att skapa goodwill för bolaget.

Att registrera sitt varumärke i Sverige görs hos Patent- och registreringsverket. Patentregistreringen ger dig en ensamrätt till ditt kännetecken, vilket medför att ingen annan har rätt att använda varumärket för sina varor/tjänster eller i sin marknadsföring. Registreringen gäller i 10 år och kan därefter förlängas med 10 år i taget.

Om någon använder ditt varumärke i strid med ditt godkännande är det fråga om varumärkesintrång och man kan då vända sig till Patent- och marknadsdomstolen som kan förbjuda fortsatt olovlig användning av varumärket och döma till böter eller fängelse.

För att varumärket ska kunna registreras uppställs tre krav.

1. Varumärket skiljer sig från liknande varor och tjänster, dvs. inneha särskiljningsförmåga och vara unikt,
2. Varumärket går inte att förväxla med andra varumärken, samt att
3. Varumärket inte vilseleder allmänheten eller kränker annars upphovsrätt.

Det går även att få varumärkesskydd om varumärket är inarbetat under längre tid.
Varumärkesskydd kan erhållas på internationell nivå enligt följande.

– EU-varumärke erhålls via myndigheten EUIPO
– Internationell registrering i ett eller flera länder eller mellanstatliga organ (EUIPO och OAPI) som är anslutna till Madridprotokollet via WIPO.

Läs mer om varumärkesskydd på Patent- och registreringsverkets hemsida.

Patentskydd

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Detta innebär att ingen annan aktör har rätt att tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan att patentägaren har lämnat tillstånd.

Att ansöka om patent förhindrar plagiat, tvingar andra aktörer att utveckla egna tekniska lösningar och hindrar konkurrenter från att patentskydda en innovation som ditt bolag har utvecklat men ännu inte har hunnit placera på marknaden.

Att registrera sitt patent i Sverige görs hos Patent- och registreringsverket. Patentskyddet är territoriellt, dvs. ett svenskt patent gäller bara i Sverige.

Ett patent gäller som längst i 20 år.
För att en uppfinning ska kunna registreras uppställs tre krav.

1. Uppfinningen ska vara ny, dvs. uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare,
2. Uppfinningen ska ha uppfinningshöjd och skilja sig väsentligt från allt som redan utbjuds, samt
3. Uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt, vilket innebär att den ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt och vara reproducerbar.

Patentskydd kan erhållas på internationell nivå enligt följande.

– Internationell ansökan, PCT
– Europeisk patentansökan, EP-ansökan
– Utländsk, nationell eller regional patentansökan

Läs mer om patentskydd på Patent- och registreringsverkets hemsida.

parallax image

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.