Gammal människa omfamnar yngre. Trygghet.

Socialrätt

Socialrätt är en del av förvaltningsrätten, och innefattar bland annat frågor om vård av barn och unga, vård av missbrukare och tvångsvård.

Ärenden inom socialrätten är ofta uppslitande och utdragna. Att du känner förtroende för den advokat som biträder dig kan göra att det känns lite mindre tungt. Adactas advokater har mångårig erfarenhet av att arbeta med social- och förvaltningsrätt, så kontakta oss när du behöver hjälp – vi ser till att du får en advokat som du känner dig trygg med.

Tvångsvård

När en person vårdas mot sin vilja eller oberoende av samtycke handlar det om tvångsvård. Om du eller ditt barn är föremål för tvångsvård har du rätt till ett offentligt biträde som bistår dig i kommunikationen med socialtjänsten och domstolen, och du får själv välja vem du vill ha som offentligt biträde.

Tvångsvård kan beslutas bland annat enligt lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, vanligtvis kallad lagen om vård av unga eller LVU, är den som reglerar när barn under 18 år får tvångsomhändertas av socialtjänsten för att de far illa, antingen på grund av hemförhållanden eller eget beteende. Både barnet och vårdnadshavaren har rätt till offentligt biträde i LVU-mål. Kontakta oss på Adacta så hjälper vi er.

LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, vanligtvis kallad lagen om vård av missbrukare eller LVM, gör det möjligt att omhänderta vuxna missbrukare för sluten tvångsvård efter beslut av förvaltningsrätten. Detta sker bara när ett missbruk har gått så långt att personen utsätter sig själv eller någon annan för allvarlig fara eller skada. Adactas advokater har omfattande erfarenhet av att vara offentligt biträde i LVM-mål, så kontakta oss när du behöver hjälp.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT, reglerar när en person får omhändertas för psykiatrisk tvångsvård. När en person lider av allvarlig psykisk störning och motsätter sig vård kan beslut tas om tvångsvård, men syftet måste alltid vara att patienten ska sättas i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och stöd. Den omhändertagne har rätt till offentligt biträde, och våra advokater hjälper dig gärna.

parallax image

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.