Kan jag ha målsägandebiträde i hovrätten?

Om tingsrättens dom överklagas i ansvarsdelen (frågorna om skuld och påföljd), så blir det en rättegång i hovrätten. Som brottsoffer behöver du behöver oftast inte komma till hovrätten. Det beror på att hovrätten tittar på tingsrättens videoinspelningar av förhöret med dig.

Det är inte självklart att målsägandebiträdet får fortsätta att företräda dig i hovrätten. Det beror på vad det är för slags brott, hur komplicerad skadeståndstalan är och om det ska hållas några nya förhör i hovrätten. Det är vanligt att åklagaren får ta på sig uppgiften att företräda dig i hovrätten och där lägga fram din skadeståndstalan. Om du har behov av målsägandebiträde även i hovrätten så kan du eller ditt målsägandebiträde ansöka om att hovrätten ska tillåta att du får fortsatt hjälp av målsägandebiträdet.

Om tingsrättens dom överklagas endast vad gäller skadeståndet, så företräder målsägandebiträdet dig även i hovrätten.