Hur går ett polisförhör till?

Om du blir polisanmäld och förundersökningsledaren anser att du skäligen kan misstänkas för ett brott, så kallas du till ett förhör. Då har polisen normalt sett redan förhört brottsoffret (målsäganden) och eventuella vittnen samt säkrat bevisning.

Kallelse till polisförhör

Kallelsen till polisförhöret kommer via brev, telefon eller sms. Om du har fått två kallelser utan att svara, eller om polisen inte kan nå dig, kan du bli hämtad av polisen till förhöret.

Om du är under 18 år ska även vårdnadshavare kallas till förhöret, och i vissa fall kallas även personal från socialtjänsten. Om du är under 15 år så brukar vårdnadshavaren vara med under själva förhöret, förutsatt att det inte påverkar utredningen negativt.

Rätten att ha med försvarare

Du har rätt att ha med dig en advokat till polisförhöret. Vi rekommenderar starkt att du använder dig av den rättigheten så att du får den hjälp som du behöver. Det kan vara en stor fördel att ha en advokat redan vid det första förhöret så att du får en välgrundad prognos om vad som kommer att hända och får så goda förutsättningar som möjligt under utredningen.

En förundersökning (brottsutredning) ska bedrivas på ett objektivt sätt. Det innebär att såväl omständigheter och bevis som talar emot dig, som omständigheter och bevis som talar till din fördel, ska beaktas. En advokat vet vilka rättigheter du har och kan se till att allting går rätt till.

Om du är misstänkt för ett brott som innebär att du har rätt till en offentlig försvarare ska polisen fråga dig vem du vill ska vara din offentlige försvarare. Om du anger en särskild advokat så brukar tingsrätten oftast utse den personen till din offentlige försvarare. Om du inte anger någon särskild advokat, så bestämmer tingsrätten vem som blir din offentlige försvarare.

Läs även Har jag rätt till en offentlig försvarare?

Rätten att inte svara på frågor

Under polisförhöret får du veta vilken brottsmisstanke som riktas mot dig och vilka rättigheter du har under utredningen. Du får sedan möjlighet att ge din syn på den inträffade händelsen och ange din inställning till brottsmisstanken (om du erkänner eller förnekar brottet).

Som misstänkt har du ingen skyldighet att svara på polisens frågor. Du behöver inte förklara varför du inte vill svara på frågorna. Du kan vara helt tyst om du vill det. Din tystnad får inte lov att tolkas som ett erkännande.

Anhållande

Oftast får du lämna polisstationen efter förhöret. Om du är misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse, så kan en åklagare besluta att anhålla dig. Ett anhållande kan ske om åklagaren tror att du kan komma att försöka påverka brottsoffer, vittnen eller bevisning, eller om det finns risk för att du begår ett nytt brott eller om det finns risk för att du flyr.

Sekretess

De uppgifter som kommer fram under förundersökningen är som utgångspunkt hemliga till dess att åtal har väckts vid tingsrätten. Om åtal inte väcks, utan utredningen läggs ned, fortsätter uppgifterna oftast att vara hemliga.