Kan jag bli gripen?

En polisman har rätt att i brådskande fall gripa dig. För att kunna gripa dig krävs det att en åklagare har skäl att anhålla dig och att det finns risk för att du avviker från platsen om du inte grips. Ett gripande sker ofta på eller i närheten av en brottsplats.

I vissa fall har åklagaren redan anhållit dig i din frånvaro, alltså utan att du vet om det. Polisen får då i uppdrag att gripa dig så att åklagarens anhållningsbeslut kan genomföras.