Hur fungerar det rent praktiskt i arresten?

När du är anhållen blir du placerad i polisens arrestlokal.

Inskrivningen

Du blir först inskriven och får lämna ifrån dig dina tillhörigheter. Alla föremål som du har på dig eller med dig dokumenteras för att säkerställa att inga saker försvinner.

Du får därefter information om vad tiden i arresten innebär och vilka regler som gäller. Du får informationen på ett språk som du förstår. Om det inte finns särskilda skäl mot det ska du också få tillfälle att underrätta en närstående om var du befinner dig. Om du är utländsk medborgare kan du har rätt att underrätta ditt hemlands konsulat.

Vid inskrivningen får du berätta om du har några hälsoproblem eller om du behöver någon viss medicin. Om du har fått läkemedel utskrivet av läkare så får du tillgång till den medicinen även i arresten. Om du behöver sjukvård så ska du få det. Det är viktigt att du säger till personalen om du mår dåligt, fysiskt eller psykiskt.

Förvaringsrummet och nödvändigheter

Under tiden som du är i arresten vistas du i ett eget, litet förvaringsrum med låst dörr. Rummet kan vara så litet som sex kvadratmeter. Det ska ha fönster. Rummet är ljudisolerat. Det ska finnas stol, bord, säng och utrymme för förvaring av tillhörigheter. Du ska också få filt, kudde, madrass, spegel, klocka och radio. Du får dessutom nödvändig utrustning för att sköta din personliga hygien, sängkläder samt, vid behov, kläder och skor. Du kan få tillgång till tidningar och böcker. Handfat och toalett ska finnas i anslutning till rummet.

Rättigheter

Förvaringsrummet har ett signalsystem så att du kan påkalla personalens uppmärksamhet om du behöver hjälp med något. Personalen har regelbunden tillsyn över dig. Personalen ser också till att du får mat tre gånger om dagen (frukost, lunch och middag) och dryck som vatten, kaffe och te, att du får sköta din personliga hygien samt att du får gå ut en minst en timme varje dag för att få frisk luft eller röka, om du har haft cigaretter med dig. Du kan oftast få lov att ha ett par portioner snus i rummet, om du har haft snus med dig.

Du får inte träffa eller prata med andra anhållna personer. Du får som utgångspunkt inte heller lov att ringa till familj eller anhöriga. Du har däremot rätt att ringa till och träffa din offentlige försvarare. Om du vill ringa till din försvarare så säger du till personalen. Personalen är skyldig att kontakta din försvarare när du begär det och ska också dokumentera att kontakten har tagits.

Fortsatt utredning

Under tiden som du är anhållen kan det hända att man håller nya förhör med dig. När det är dags för förhör flyttas du från förvaringsrummet till ett förhörsrum. Din försvarare är med dig under förhöret. Du kommer också att förbereda häktningsförhandlingen tillsammans med din försvarare, om åklagaren har begärt att tingsrätten ska häkta dig.

Utskrivning eller häktning

När tiden för anhållandet har gått ut blir du antingen släppt eller häktad.

Om du blir släppt skrivs du omedelbart ut och får då tillbaka de tillhörigheter som du lämnade ifrån dig vid inskrivningen.

Om du blir häktad av domstolen blir du flyttad till ett häkte. Utgångspunkten är att du placeras på ett häkte i den ort där den misstänkta brottsligheten utreds. Ibland är det ont om plats på häktena och då kan du flyttas till ett häkte på längre avstånd från utredningsorten.