Får jag själv välja målsägandebiträde?

Det korta svaret är ja.

Du kan själv föreslå vem du vill ska vara ditt målsägandebiträde. Det måste vara en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå eller en person som uppfyller vissa speciella utbildningskrav. Domstolen kräver också att personen är särskilt lämplig för den här typen av uppdrag.

Om det inte finns särskilda skäl mot det, så utser domstolen den person som du har föreslagit, till ditt målsägandebiträde.