Vad är ett åtal?

Åklagaren kan åtala den misstänkte för brott. Åklagaren skickar då in en stämningsansökan till tingsrätten.  

I stämningsansökan anger åklagaren vilket brott som hen anser att den misstänkte har begått. Åklagaren beskriver noggrant den brottsliga gärningen och anger vilken juridisk benämning (brottsrubricering) som hen anser att brottet har.   

Åklagaren presenterar i stämningsansökan också den bevisning som åberopas för att bevisa att den misstänkte har gjort sig skyldig till brottet. Det kan vara muntlig bevisning i form av förhör med olika personer, skriftlig bevisning som journalanteckningar och teknisk utredning eller syn på fotografier och övervakningsfilmer.

Efter att den misstänkte har åtalats för brott kallas hen för tilltalad 

Den tilltalade kan i vissa fall få hjälp av en offentlig försvarare under rättegången.

Brottsoffret, som kallas målsägande, kan i vissa fall få stöd av ett målsägandebiträde under rättegången. Målsägandebiträdet kan begära skadestånd åt brottsoffret.