Får jag byta målsägandebiträde?

Det krävs särskilda skäl för att domstolen ska godkänna ett byte av målsägandebiträde. Det är alltså svårt att få byta biträde. Oftast krävs det att det finns en djup förtroendekris och svåra samarbetsproblem. Domstolen väger också in vad det är för slags brott som brottsoffret har utsatts för, brottsoffrets personliga förhållanden och hur långt handläggningen av brottsmisstanken har kommit.

Om ett målsägandebiträde har bytts ut en gång, så krävs det synnerliga skäl för ett nytt byte. Det är alltså oerhört svårt att få byta biträde en andra gång.

Om du vill byta målsägandebiträde så vänder du dig till domstolen med din skriftliga begäran. Det är viktigt att du tydligt förklarar för domstolen varför du vill byta biträde.