Kan jag bli kvarhållen för förhör?

Om du inte är anhållen eller häktad för ett brott så är du skyldig att stanna kvar för förhör hos polisen i som längst sex timmar. Om det är av synnerlig vikt att du blir förhörd, kan du tvingas stanna kvar hos polisen i ytterligare sex timmar.

Om du är under 15 år så är du skyldig att stanna kvar för förhör hos polisen i som längst tre timmar. Det finns vissa möjligheter att hålla kvar dig i ytterligare tre timmar.

Om du misstänks för brott kan du i vissa fall bli tagen i förvar under den tiden som du är skyldig att stanna kvar hos polisen för förhör. Med förvar menas att du blir inlåst under tiden som du väntar på att förhöret ska hållas.

Tiderna som du får hållas kvar för förhör räknas från det att du kommer till förhörsplatsen, t.ex. en polisstation. Om du är mycket berusad eller av annat skäl inte är i stånd att kunna höras, räknas tiden från det att du har tillfrisknat i sådan grad att ett förhör i och för sig skulle kunna inledas.