När kan jag bli anhållen?

Det är åklagaren som bestämmer om du ska anhållas. För att bli anhållen krävs det att du är misstänkt för brott och att det finns skäl att häkta dig. Ett anhållande sker i avvaktan på att domstolen tar ställning till om du ska häktas.

Åklagaren kan besluta att anhålla dig i din frånvaro. Om det har fattats ett sådant beslut så får polisen i uppdrag att gripa dig så att anhållningsbeslutet kan genomföras.