Om du har blivit kallad till ett polisförhör men inte inställer dig och inte har giltig ursäkt för det, kan du bli hämtad av en polisman till förhöret.

I speciella situationer får polisen hämta dig till ett polisförhör även om du inte först har blivit kallad till förhöret. Hämtning till förhör kan bli aktuellt om förundersökningen (polisutredningen) gäller ett brott som kan ge fängelse och det finns skäl att tro att du inte kommer att följa en kallelse eller om du kan komma att påverka målsäganden (brottsoffret), vittnen eller annan bevisning. Hämtning utan en föregående kallelse kan ske av misstänkta, målsägande och vittnen.