Vad händer när jag blir anhållen?

Det hålls oftast ett nytt förhör med dig när du har blivit anhållen.

När du är anhållen har du en ovillkorlig rätt att ha en offentlig försvarare (brottmålsadvokat) närvarande vid förhöret. Den offentlige försvararen arbetar tillsammans med dig och tillvaratar dina intressen under förhöret och i den fortsatta utredningen.

Efter förhöret så redovisar förhörsledaren till åklagaren vad som har kommit fram vid förhöret. Åklagaren bestämmer därefter om anhållningsbeslutet ska hävas (du blir släppt) eller om du ska begäras häktad i tingsrätten. Det beslutet ska åklagaren fatta omedelbart efter förhöret. Om åklagaren tänker begära att domstolen ska häkta dig, har du rätt att få veta vilka omständigheter som ligger till grund för det beslutet.