Vad är en kontraktsvård?

En skyddstillsyn som kombineras med en särskild behandlingsplan kallas ibland för ”kontraktsvård”.

Förutsättningar för kontraktsvård

Om du har ett svårt missbruk eller beroende, som direkt eller indirekt leder till att du begår brott, kan du under vissa förutsättningar få förmånen av en kontraktsvård. Kontraktsvård kan ersätta ett fängelsestraff upp till cirka två års fängelse.

För att domstolen ska vara beredd att ersätta ett längre fängelsestraff med kontraktsvård så krävs det att behandlingen är tillräckligt ingripande och att du är mycket motiverad till förändring. Det krävs också att kommunen, eller i vissa undantagsfall Kriminalvården, är beredd att bekosta den eftervård som är nödvändig efter själva behandlingen.

Själva behandlingen

En kontraktsvård är intensiv och kräver mycket av dig. Behandlingen sker oftast på ett behandlingshem (där du bor). Placeringen bestäms i samråd med dig för att behandlingen ska bli så bra som möjligt. Du kan inte ställa upp krav för vilken typ av behandling eller placering som du accepterar eller inte accepterar. Efter behandlingen brukar det följa en längre tids eftervård. Eftervården kan vara i olika grad ingripande. Du blir också övervakad av Kriminalvården, se vidare i avsnittet om skyddstillsyn när det gäller vad övervakning innebär.

Misskötsamhet

Om du missköter behandlingsplanen, t.ex. genom att utan tillstånd lämna behandlingshemmet, använda droger under en drogavvänjande behandling eller vägra att delta i ett anvisat program, kan skyddstillsynen med särskild behandlingsplan undanröjas (tas bort) och ersättas med, i värsta fall, ett fängelsestraff. Omvandlingen av kontraktsvård till annan påföljd görs av domstol. För att domstolen lättare kunna bestämma en ny påföljd som ersätter kontraktsvården, anger domstolen redan i domen till kontraktsvård hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om fängelse redan från början hade valts som påföljd. Den behandling som du har hunnit genomföra före misskötsamheten beaktas av den senare domstolen när vården omvandlas till annan påföljd.