Vad är enskild egendom?

Den juridiska beskrivningen av egendom är att det är alla tillgångar i ett bo som har ett förmögenhetsvärde.

Huvudregeln då ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall är att all egendom är gemensam, så kallad giftorättsgods, oavsett vem av makarna som har köpt den. Vid bodelningen ska alla tillgångar delas lika mellan makarna.

I ett samboförhållande är det bara den gemensamma bostaden och bohag som inköpts för att användas gemensamt som är samboegendom som ska delas lika vid bodelning.

Äktenskapsförord och samboavtal

Genom ett äktenskapsförord eller samboavtal kan man bestämma att viss eller all egendom istället ska räknas som enskild egendom.

Tillgångar som klassificeras som enskilda hålls utanför bodelningen och värdet av dem tillfaller enbart den part som äger den.