Kan man skriva äktenskapsförord efter giftermålet?

Ja, ett äktenskapsförord kan skrivas och registreras såväl före bröllopet som under äktenskapet.

Båda makarna måste skriva under dokumentet och det ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Man kan också göra ändringar i ett befintligt äktenskapsförord genom att skriva ett nytt, datera och skriva under det samt registrera även det hos Skatteverket.