Hur länge får jag hjälp av mitt målsägandebiträde?

Målsägandebiträdets uppdrag upphör om polisutredningen (förundersökningen) läggs ned. Det ingår tyvärr inte i uppdraget att begära omprövning eller överprövning av nedläggningsbeslutet. Ditt målsägandebiträde kan förklara för dig hur du ska gå till väga om du inte är nöjd med beslutet att lägga ned förundersökningen och på egen hand vill begära omprövning eller överprövning.

Om gärningsmannen har åtalats för brottet och en dom har meddelats, så upphör målsägandebiträdets uppdrag när domen har blivit giltig. Domen blir giltig när den inte längre kan överklagas på vanligt sätt. Det ingår tyvärr inte i målsägandebiträdets uppdrag att driva in skadeståndet som domstolen har dömt ut. Ditt målsägandebiträde kan förklara för dig hur du ska göra för att på egen hand försöka få utbetalat skadeståndet.

Om tingsrättens dom har överklagats i ansvarsdelen (frågorna om skuld och påföljd), så upphör målsägandebiträdets uppdrag när tiden för att överklaga tingsrättens dom har gått ut. Hovrätten kan i vissa fall tillåta att målsägandebiträdet får fortsätta att hjälpa dig under rättegången i hovrätten. Ett sådant tillstånd ansöker du eller ditt målsägandebiträde särskilt om.

Om tingsrättens dom överklagas endast vad gäller skadeståndet, så företräder målsägandebiträdet dig även i hovrätten.