Har jag rätt till en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare utses av domstolen. Det är en advokat som får i uppdrag att hjälpa dig under en förundersökning (utredning hos Polismyndigheten eller Tullverket) och under en rättegång.

Om du är anhållen eller häktad så har du alltid rätt att få hjälp av en offentlig försvarare. Samma sak gäller om du är misstänkt för ett brott som ger minst sex månaders fängelse.

Om du är misstänkt för ett brott som ger mindre än sex månaders fängelse, så har du rätt att få hjälp av en offentlig försvarare om utredningen av brottet är komplicerad eller om det finns tveksamheter kring påföljden eller om det finns särskilda skäl, t.ex. om du är mycket gammal eller har någon mera allvarlig hälsoproblematik.

Du får själv välja din offentlige försvarare. Det måste vara en advokat. Om det pågår en förundersökning hos Polismyndigheten eller Tullverket, så kontaktar du förundersökningsledaren för att meddela ditt val. Om det har väckts åtal mot dig (stämningsansökan), så vänder du dig istället till tingsrätten. 

Privat försvarare 

Om du inte har rätt till en offentlig försvarare så kan du själv anlita en advokat. Den advokaten kallas då för privat försvarare.