Hur länge får jag vara häktad?

Om du blir häktad så blir du det vanligtvis två veckor i taget. I utredningar som gäller mera allvarlig eller komplicerad brottslighet förekommer det att häktningsbeslutet gäller för en längre tid, t.ex. en månad. Efter två veckor har du dock alltid en ovillkorlig rätt att få en ny häktningsförhandling (s.k. omhäktningsförhandling) där rätten prövar om det finns förutsättningar att hålla dig fortsatt häktad.

Som utgångspunkt gäller att du får vara häktad under en sammanhängande tid om högst nio månader fram till dess att åtal har väckts. Den tiden får överskridas om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl för längre häktningstid än nio månader, kan det vara om straffvärdet för det misstänkta brottet är mycket högt i kombination med att brottet är särskilt svårutrett, t.ex. på grund av internationella kopplingar eller för att brottet utgör en del av organiserad eller gängrelaterad brottslighet. Även häktning för nya brott eller om du avsiktligt försökt dra ut på häktningstiden kan vara synnerliga skäl. Att du har utnyttjat sin rätt att vara tyst under förhör är aldrig ett skäl att förlänga häktningstiden.

Om du inte har fyllt arton år när häktningen inleddes, får häktningstiden vara högst tre månader. Om det finns synnerliga skäl kan häktningstiden förlängas även om du är ung. De omständigheter som kan utgöra synnerliga skäl för att häkta en ungdom under längre tid, är desamma som de som kan vara aktuella för vuxna.