Vem betalar kostnaden för en försvarare?

Privat försvarare

Du kan alltid på egen hand anlita en privat försvarare. Då betalar du kostnaden själv. Om domstolen frikänner dig från ansvar för brottet, kan kostnaden för försvararen ersattas av staten med ett skäligt belopp. 

Offentlig försvarare

När domstolen utser en försvarare åt dig, så kallas den försvararen för offentlig försvarare.

En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan (exempelvis resor till och från domstolen) och utlägg som uppdraget har krävt. Domstolen bedömer om det arbete som försvararen har lagt ned är rimligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Timkostnaden följer en fastställd taxa (men får avvika från den i vissa fall). 

Om förundersökningen läggs ned eller om du blir frikänd av domstol från ansvar för brottet, behöver du inte betala kostnaden för din offentlige försvarare.  

Om du blir dömd för brottet kan domstolen bestämma att du ska betala hela eller en del av kostnaden för den offentlige försvararen. Beloppet som du ska betala beror framförallt på hur stor inkomst du har. Om du tjänar mer än 260 000 kr per år (före skatt) och inte har några barn som du försörjer, så får du vanligtvis betala hela kostnaden för den offentlige försvararen.