Vad innebär restriktioner?

Om du häktas för att det finns risk för att du, i frihet, försvårar brottsutredningen genom att röja undan bevis eller på annat sätt påverka utredningen (s.k. kollusionsfara), är det vanligt att åklagaren får tillstånd av rätten att meddela beslut om restriktioner.

Om du har restriktioner så innebär att dina kontakter med omvärlden begränsas.

Restriktionerna kan vara att du får inskränkningar i rätten att under häktningstiden placeras tillsammans med andra intagna, vistas i gemensamhet med andra intagna, följa nyhetsmedia, inneha tidskrifter m.m., ta emot besök, stå i förbindelse med andra personer genom elektronisk kommunikation (t.ex. telefon) eller sända och ta emot försändelser (t.ex. brev).

Det kan vara känslomässigt mycket påfrestande att ha restriktioner. För att isoleringen från omvärlden ska vara hanterbar brukar åklagaren godta s.k. samsittning. Det innebär att åklagaren, efter förslag från din klienthandläggare på häktet, godtar att du får vistas tillsammans med en annan häktad. Du och den andre intagne personen får då möjlighet att umgås och hålla varandra sällskap under vissa delar av dagen.

Åklagaren brukar oftast godta övervakade telefonsamtal med eller besök av närstående. Om du vill prata med eller träffa anhöriga ansöker du om det på en särskild blankett som häktespersonalen tillhandahåller. Om åklagaren godtar telefonsamtal eller besök så bokar polisens utredare in samtalet eller besöket. Polisens utredare övervakar samtalet eller besöket och kontrollerar att du och dina anhöriga inte pratar om saker som har med brottsutredningen att göra.

Även med restriktioner så kan du skicka brev till omvärlden. Familj, vänner och bekanta kan också skicka brev till dig på häktet. Breven ska vara skrivna på det svenska språket och får inte innehålla information som har med brottsutredningen att göra. Alla brev läses av åklagaren. Om åklagaren godkänner innehållet så skickas brevet vidare till mottagaren. Om åklagaren bedömer att brevet har ett innehåll som inte ska förmedlas vidare eftersom det kan påverka polisutredningen, innehåller kodord eller hot etc. så stoppar åklagaren brevet. Du får veta om ett brev har blivit stoppat.