Har jag rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde?

Den som har blivit utsatt för ett brott kan i vissa fall få stöd och hjälp av ett målsägandebiträde.

Om du har blivit utsatt för sexualbrott så har du i princip alltid rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde.

Om du har utsatts för brott mot liv eller hälsa (t.ex. misshandel), brott mot frihet och frid (t.ex. grov kvinnofridskränkning) eller rån, så kan du ha rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde. Det gäller huvudsakligen om du har någon slags relation till den person som utsatte dig för brottet.

Om du har blivit utsatt för något annat slags brott så är chanserna betydligt mindre att få hjälp av ett målsägandebiträde. Ibland kan dock personliga förhållanden och omständigheterna kring brottet vara sådana, att brottsoffret har ett särskilt starkt behov av ett målsägandebiträde. I de fallen utser domstolen ett sådant biträde.