Vad är ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist som utses av domstolen och som tar tillvara brottsoffrets (målsägandens) intressen under en polisutredning (förundersökning) och i en eventuell rättegång.  

 Målsägandebiträdet följer med brottsoffret på polisförhör och sköter kontakten med förundersökningsledaren. Om åklagaren väcker åtal för brott, så ger målsägandebiträdet brottsoffret stöd under rättegången och kan då också begära skadestånd åt brottsoffret.