Vad får jag för straff?

Vilket straff du får beror på vilket brott du döms för.

Alla brott har en straffskala. Straffskalan går från det lägsta straffet till det högsta straffet. Straffskalan börjar ofta med böter eller ett kort fängelsestraff, och slutar ofta med ett högre fängelsestraff. Det är vanligt att domstolen dömer till ett straff i den lägre delen av straffskalan.

När domstolen ska bestämma vilket straff eller vilken påföljd du ska få för brottet, utgår domstolen alltid från brottets straffvärde. Straffvärdet är ett mått på hur allvarligt brottet är. Brottets straffvärde bestäms alltid till ett visst antal dagsböter eller ett visst antal månader fängelse.

När domstolen har bestämt brottets straffvärde, undersöker domstolen om det finns utrymme för att omvandla fängelsestraffet till en annan påföljd.