Kategori: Testamente

Hur går ett arvskifte till?

Fram till arvskiftet ingår den avlidnas kvarlåtenskap i dödsboet. Dödsboet är egen juridisk person. Dödsboet företräds och förvaltas av dödsbodelägarna. Bodelning […]

april 5, 2021

Vad menas med arvstvist?

När en anhörig har avlidit är det naturligt att många känslor är i omlopp, och det händer ofta att det uppstår konflikter […]

april 5, 2021

Viktigt att tänka på när du skriver testamente

I ärvdabalken anges vad som ska hända med den avlidnes kvarlåtenskap. Med ett testamente kan du avvika från vissa av arvsbestämmelserna i ärvdabalken. Det är dock aldrig möjligt att göra […]

april 5, 2021

Vad händer om det inte finns ett testamente?

I ärvdabalken finns det angivet en viss arvsordning. Arvsordningen har olika arvsklasser. Arvsklass 1 Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar. Bröstarvingar är den […]

april 5, 2021

Nödtestamente

Den som på grund av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att skriva ett testamente som uppfyller formkraven, kan förordna om sin kvarlåtenskap genom ett s.k. nödtestamente. […]

april 5, 2021

Vad är kvarlåtenskap, arvslott och laglott?

Kvarlåtenskapen är de tillgångar som en avliden lämnar efter sig, efter avräkning av skulder. Tillgångarna kan vara såväl pengar som annan egendom och lösöre, som man räknar ut värdet av. […]

april 5, 2021

Måste ett testamente registreras?

Ett testamente behöver inte registreras. Det är en god idé att förvara ett testamente på en trygg plats. Det kan förslagsvis förvaras i ett bankfack eller hos ett […]

april 5, 2021

Vad är bröstarvingar?

De avkomlingar som i det enskilda fallet har rätt att ärva kallas för bröstarvingar. Med avkomling menas arvlåtarens (den avlidnes) barn, barnbarn och så […]

april 5, 2021

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som man skriver för att reglera hur den egna kvarlåtenskapen ska fördelas efter ens död. […]

april 5, 2021