Kan jag få en skyddstillsyn för ett allvarligt brott?

Ja, det finns ett litet utrymme att få förmånen av en skyddstillsyn även om du har begått allvarlig brottslighet.

Om skyddstillsynen förenas med en särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård, så kan den påföljden ofta ersätta ett fängelsestraff upp till cirka två års fängelse. Det krävs att behandlingsplanen är tillräckligt ingripande för att den ska kunna vara ett alternativ till fängelse. För att den här typen av behandlingsplan ska bli aktuell krävs det att du har ett svårt missbruk eller beroende och att du är mycket motiverad till att genomgå behandling.

Om du är intresserad av en ”kontraktsvård” ska du prata med din försvarare. Din försvarare behöver nämligen i så fall övertyga domstolen om att begära en särskild utredning från Kriminalvården. En sådan utredning tar tid att genomföra och kräver att du är aktiv.  

Ett annat alternativ vid allvarlig brottslighet kan vara att förena skyddstillsynen med ett kortare fängelsestraff, se vidare i avsnittet om s.k. 28:3-fängelse).