Kan jag av tjäna mitt fängelsestraff med fotboja?

I vissa fall finns det möjlighet att avtjäna ett fängelsestraff utanför anstalt genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV). I dagligt tal kallas det för ”fotboja”. Intensivövervakning med elektronisk kontroll kan ske om man har dömts till maximalt sex månaders fängelse. Det är Kriminalvården som efter domen beslutar om du kan få avtjäna straffet med fotboja. Domstolen kan alltså inte döma dig till fotboja eller annars bestämma eller ha en uppfattning om fotboja skulle kunna bli aktuellt.

Om du är en tänkbar kandidat för fotboja så får du efter domen ett skriftligt erbjudande om det från Kriminalvården. Du får då en särskild ansökningsblankett som du fyller i och skickar tillbaka till Kriminalvården, om du är intresserad av att avtjäna straffet med fotboja. Kriminalvården beslutar sedan om du ska få fotboja eller inte.

Att avtjäna straff med fotboja innebär att du övervakas elektroniskt dygnet runt, att du får föranmälda och oanmälda kontrollbesök och att du har ett strikt schema för vad du får och inte får göra. Det är förbjudet att dricka alkohol och använda andra droger. Du är skyldig att alltid öppna dörren för Kriminalvården. Du får inte lämna bostaden annat än för till exempel arbete, behandling eller studier enligt ett schema som Kriminalvården bestämmer. Om du inte följer schemat så får Kriminalvården omgående ett larm från fotbojan om att du har avvikit. Intensivövervakningen kan då komma att avbrytas. I så fall avtjänar du resten av fängelsestraffet i anstalt.

Du betalar själv för intensivövervakningen och betalningen sker i förskott. Kostnaden är 80 kronor per dag medan du avtjänar straffet, men högst 9 600 kronor. 

Det finns flera krav för att fotboja ska kunna bli aktuellt, bl.a. följande:

  • Om du har dömts för brott mot en familjemedlem så kan du normalt inte avtjäna straffet med fotboja i det gemensamma hemmet.
  • Om du tidigare har haft fotboja, måste du vara ostraffad under tre års tid för att på nytt bli aktuell för fotboja.
  • Om du delar bostad med personer över 18 år så måste de godkänna att du avtjänar straffet i hemmet.
  • Du måste ha arbete, genomgå studier eller ha annan sysselsättning.
  • Det ställs vissa krav på bostadens utformning.

I vissa fall används fotboja även när straffet avtjänas på anstalt. På anstalter som har den lägsta säkerheten (klass 3) övervakas alla intagna personer med elektronisk kontroll. Det beror på att det inte finns några murar eller stängsel runt den typen av anstalter. Fotboja används också, på alla slags anstalter, som en säkerhetsåtgärd vid t.ex. utökad frigång och utslussning från anstalten.