Kategori: Vårdnadstvister

Umgänge med barn

Tidigare fanns det ganska tydliga riktlinjer för vad som var ett sedvanligt umgänge. Det sedvanliga umgänget innebar att barnet fick rätt till umgänge med den förälder […]

april 5, 2021

Barnets boende

Olika boendealternativ och folkbokföring Barnet ska vara folkbokfört (“skriven”) på den adress där det är bosatt. Barnets anses bosatt där […]

april 5, 2021

Vad är medling?

Förutsättningarna för medling Tingsrätten ska i första hand försöka få föräldrarna att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, […]

april 5, 2021

Vad är samarbetssamtal?

Samarbetssamtal för att nå en överenskommelse Domstolen är skyldig att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning (överenskommelse) om barnets vårdnad, boende och umgänge. Det […]

april 5, 2021

Täcker hemförsäkringen en vårdnadstvist?

I mål om barns vårdnad, boende eller umgänge gäller i princip att vardera parten ska betala sina egna rättegångskostnader. Det finns undantag från den huvudregeln. En […]

april 5, 2021

Har jag rätt att träffa mina barn?

Som huvudregel: ja. Även om den ena föräldern ensam har vårdnaden om barnet eller om vårdnaden är gemensam men barnet bor stadigvarande hos ena föräldern, så har barnet rätt […]

april 5, 2021

Så undviker du en vårdnadstvist

Föräldrar som har svårt att på egen hand komma överens om barnets vårdnad, boende eller umgänge, kan kontakta kommunens familjerättsenhet. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal och familjeterapi. En erfaren […]

april 5, 2021

Vad är en vårdnadstvist?

Att vara vårdnadshavare innebär att ha den juridiska vårdnaden om ett barn. Då har man ansvaret för att fatta beslut […]

april 5, 2021