Avtalsrätt

De avtal ditt företag upprättar med exempelvis medarbetare, kunder och leverantörer bildar en viktig grund för verksamheten. Genom att ta hjälp av juridisk expertis vid upprättandet av avtal minimerar du riskerna för att råka ut för problem på grund av otydliga eller ofördelaktiga avtalsvillkor. Adactas advokater har lång erfarenhet inom avtalsrätt, och kan hjälpa till hela vägen: vid förhandling och upprättande av avtal, granskning av befintliga avtal och vid avtalstvister.

Avtalsförhandling och upprättande av avtal

Avtalsrätten är i vissa delar dispositiv, det vill säga att ni kan frångå somliga av avtalslagens regler i ett avtal. Andra delar är tvingande och måste följas. Din advokat på Adacta guidar dig rätt så att inga tveksamheter kan uppstå om vad du och din motpart har förbundit er till när ni undertecknar avtalet.

För enklare avtal kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar med på förhand utformade standardmallar.

Avtalsgranskning

Ett avtal ska tydligt reglera vilka åtaganden som finns mellan två parter i en uppgörelse. Har ni ingått ett avtal där det finns tveksamheter om vad som gäller så hjälper din advokat dig att granska avtalet för att lokalisera eventuella fallgropar och minimera potentiella risker. Om nödvändigt hjälper vi dig att i samråd med din motpart göra förändringar i avtalet.

Avtalstvist

Avtalstvister löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Din advokat börjar med att granska situationen och bedöma riskerna, med målsättningen att snabbt hitta en fördelaktig lösning och upprätthålla goda relationer med motparten. Visar det sig omöjligt att uppnå samförstånd genom förhandlingar kan tvisten behöva lösas med hjälp av utomstående. Adacta tar då tvisten vidare till domstol, eller till skiljeförfarande om det är inskrivet i avtalet.

parallax image

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.