Envarsgripande

Det är inte bara poliser som har rätt att gripa misstänkta. Vem som helst har rätt att gripa den som har begått ett brott som kan ge fängelse och som anträffas på bar gärning eller på flykt från brottsplatsen. Vem som helst får också gripa den som är efterlyst för brott. Om det är en privatperson som griper en misstänkt, måste privatpersonen skyndsamt överlämna den gripne till närmaste polisman.