Vad är skillnaden mellan samboavtal och äktenskapsförord?

Reglerna som gäller för gifta personer ger ett mer omfattande skydd än de som gäller för sambor. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall har makarna i princip rätt till hälften var av alla tillgångar i äktenskapet.

När ett samboskap upplöses räknas bara bostad och bohag som anförskaffats för gemensamt bruk som gemensamma, allt annat är enskild egendom.

Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt, medan ett samboavtal är giltigt så snart det har undertecknats av båda samborna.