Måste ett äktenskapsförord registreras?

Ja, ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.
Tidigare registrerades äktenskapsförord vid tingsrätten, men sedan 2011 är det Skatteverket som har hand om registreringen.

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna.

Äktenskapsförordet gäller från äktenskapets ingående om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller det från och med den dag det ges in till Skatteverket.

Vill ni ändra i ett befintligt äktenskapsförord måste ni skriva ett nytt, datera, skriva under det och registrera även detta hos Skatteverket.