Bygge, kranar vid solnedgång

Fastighets- och entreprenadrätt

Både fastighetsprojekt och entreprenader är ofta komplexa ärenden som regleras av en rad lagar, bland andra jordabalken, miljöbalken, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, expropriationslagen, bostadsrättslagen och plan- och bygglagen.
Kontakta Adacta så lotsar våra rutinerade advokater dig från start till mål i ditt projekt.

Entreprenadavtal

Olika typer av fastighetsbyggnationer och anläggningsprojekt kan utföras på entreprenad. Oavsett storlek på projektet är det viktigt att inleda det med skrivande av ett avtal för att fastställa alla villkor. Vi hjälper dig att upprätta ett avtal som är skräddarsytt för just ditt projekt. Vi kan även hantera avtalsförhandlingar och granskning av avtalsförslag presenterade av din motpart.

Entreprenadtvist

Det finns en del fallgropar vid entreprenader som kan innebära risk för tvister. Vi bistår dig med juridisk expertis när det råder oenighet om vad som är avtalat eller hur ett avtalsvillkor ska tolkas, och vid tvister om besiktning och överbesiktning.

Fastighetsöverlåtelser

Inom fastighetsrätten finns en stark formbundenhet och stora inslag av tvingande lagstiftning. Det är många skyldigheter och rättigheter som du behöver ta hänsyn till när du ska köpa eller sälja en fastighet. Vi hjälper dig att navigera rätt så att inga tvister uppstår vid överlåtelsen. Vi se även till att ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare är klarlagd, så att det inte råder några oklarheter kring vem som ansvarar för vad efter att köpet är genomfört.

Ibland dyker det efter att man köpt en fastighet upp oväntade fel eller brister. Om fastighetens skick visar sig inte stämma överens med vad parterna har avtalat om vid överlåtelsen föreligger det ett fel i fastigheten. Det kan röra sig om faktiska fel, dolda fel, rättighetsfel eller rådighetsfel. Möjligheterna att kräva ansvar hos säljaren varierar med typen av fel. Våra erfarna advokater hjälper dig att hitta rätt, oavsett vilken sida av tvisten du befinner dig på.

Bygglov

Behöver du hjälp med att överklaga ett avslag avseende bygglov eller att överklaga ett beviljat bygglov för en grannfastighet kan våra advokater bistå dig i processen.

parallax image

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.