Vad händer om jag blir gripen?

Om du blir gripen ska polisen genast berätta för dig vad det är för brott som du är misstänkt för och varför du grips. Brottsmisstanken ska beskrivas på ett klart och tydligt sätt så att du förstår den.

När du har blivit gripen ska du så snart som möjligt bli förhörd. När förhöret ska påbörjas kan du berätta för polisen om du vill att en försvarare (brottmålsadvokat) ska närvara under förhöret och hjälpa dig.

Efter förhöret ska åklagaren omedelbart bestämma om du ska släppas eller om du ska anhållas. Så fort åklagaren har fattat sitt beslut ska du få veta vad beslutet är. Om åklagaren beslutar att anhålla dig har du rätt att få veta vilka omständigheter som ligger till grund för det beslutet.